1998-2008

Παρουσιάστηκαν διάφορες επιπρόσθετες τεχνικές ρευστοποίησης του λίπους βασισμένες στη χρήση παλλόμενης κάνουλας, νερού, ραδιοσυχνοτήτων και λέιζερ, με στόχο την αφαίρεση μεγαλύτερης ποσότητας λίπους. Παράλληλα, υπήρξαν εξελίξεις και σε επίπεδο αναισθησίας,…