1992

Ο Ιταλός χειρουργός Dr. Michele Zocchi πρότεινε να προηγείται η ρευστοποίηση του λίπους με τη χρήση ενέργειας υπερήχων για την πιο εύκολη διεξαγωγή της λιποαναρρόφησης. Ωστόσο, η μέθοδος αυτή σχετίστηκε…