1982

Η λιποαναρρόφηση έγινε δημοφιλής όταν ο Γάλλος χειρουργός Dr. Yves-Gerard Illuz παρουσίασε την «Μέθοδο Ιλούζ», που βασιζόταν στην υποβοηθούμενη λιποαναρρόφηση μέσω της χρήσης μιας εξελιγμένης αμβλείας κάνουλας. Η μέθοδος συνεπαγόταν…