Μία απλή παρατήρηση οδήγησε σε μία επαναστατική τεχνολογία

Η τεχνολογία που ήρθε να ανατρέψει τον τρόπο αντιμετώπισης του τοπικού πάχους, ξεκίνησε από μία σχετικά ασήμαντη διαπίστωση: κάποια παιδιά αποκτούσαν λακάκια στα μάγουλα επειδή έτρωγαν πολλές γρανίτες.

cool_%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bd%ce%af%cf%84%ce%b1

Η ιδέα ότι το ψύχος μπορεί να δρα επιλεκτικά πάνω στο λίπος, ήταν η θεωρία πάνω στην οποία βασίστηκε η επιστήμη της κρυολιπόλυσης και εν συνεχεία αναπτύχθηκε η τεχνολογία του CoolSculpting.

Η αυθεντική κρυολιπόλυση CoolSculpting αποτελεί έναν μη-επεμβατικό τρόπο ψύξης του λιπώδους ιστού με στόχο τη λιπόλυση – τη διάσπαση των λιποκυττάρων –  έτσι ώστε να μειωθεί το τοπικό λίπος χωρίς να υποστούν φθορές οι γειτονικοί ιστοί. Οι επιστημονικές αρχές πάνω στις οποίες βασίστηκε η αυθεντική κρυολιπόλυση CoolSculpting ανακαλύφθηκαν από τους δερματολόγους Dieter Manstein και Rox Anderson, Καθηγητές Δερματολογίας στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ.

Στις έρευνες που πραγματοποίησαν οι Αμερικανοί Δερματολόγοι, απέδειξαν ότι κάτω από απόλυτα ελεγχόμενες συνθήκες, τα υποδόρια λιποκύτταρα είναι από τη φύση τους πιο ευάλωτα στις επιπτώσεις του ψύχους σε σχέση με τους παρακείμενους ιστούς.

Στην αρχική τους δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό “Lasers in Surgery and Medicine» τον Νοέμβριο του 2008, απέδειξαν ότι:

 • Η έκθεση των λιποκυττάρων στο ψύχος προκαλεί την απόπτωσή τους – τον φυσικό, ελεγχόμενο κυτταρικό θάνατο – που οδηγεί στην απελευθέρωση κυτοκινών και άλλων φλεγμονωδών διαβιβαστών, οι οποίοι σταδιακά απομακρύνουν τα επηρεασμένα κύτταρα.
 • Τα φλεγμονώδη κύτταρα απορροφούν τα επηρεασμένα κύτταρα σταδιακά μέσα στους επόμενους μήνες, μειώνοντας το πάχος του στρώματος λίπους.
 • Τα λιπίδια των λιποκυττάρων απελευθερώνονται και μεταφέρονται αργά από το λεμφικό σύστημα προς επεξεργασία και αποβολή από τον οργανισμό, ακριβώς όπως συμβαίνει και με το λίπος που προσλαμβάνεται από τις τροφές.

Βάσει των ερευνών τους, οι επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι «η παρατεταμένη και ελεγχόμενη ψύξη τοπικού ιστού μπορεί να προκαλέσει την επιλεκτική μείωση των λιποκυττάρων και την επακόλουθη μείωση του υποδόριου λίπους, χωρίς να προξενήσει βλάβες στο υπερκείμενο δέρμα». Η ανακάλυψη αυτή, που ονομάστηκε «επιλεκτική κρυολιπόλυση», οδήγησε στην ανάπτυξη της πατενταρισμένης τεχνολογίας του CoolSculpting, που αποτελεί την αυθεντική μέθοδο κρυολιπόλυσης.

Βιβλιογραφία

 • Efficacy & safety demonstrated in studies

Avram MM, Harry RS. Cryolipolysis® for Subcutaneous Fat Layer Reduction. Lasers Surg Med.

 • Cryolipolysis® reduces excess adipose tissue

Nelson AA, Wasserman D, Avram MM. Cryolipolysis® for the Reduction of Excess Adipose Tissue. Semin Cutan Med Surg.

 • Proof of concept for Cryolipolysis®

Manstein D, Laubach H, Watanabe K, et al. Selective Cryolysis: A Novel Method of Noninvasive Fat Removal. Lasers Surg Med.

 • 22% reduction in “love handles” fat layer

Dover J, Burns J, Coleman S, et al. A Prospective Clinical Study of Noninvasive Cryolipolysis® for Subcutaneous Fat Layer Reduction

 • Decreases fat and changes body contour

Zelickson B, Egbert BM, Preciado J, et al. Cryolipolysis® for Noninvasive Fat Cell Destruction: Initial Results From a Pig Model. Dermatol Surg.

 • No impact on lipid & liver function

Klein KB, Zelickson B, Ropelle JG, et al. Noninvasive Cryolipolysis® for Subcutaneous Fat Reduction Does Not Affect Serum Lipid Levels or Liver Function Tests. Lasers Surg Med.

 • No evidence of long-term nerve injury

Coleman SR, Sachdeva K, Egbert BM. Clinical Efficacy of Noninvasive Cryolipolysis® and Its Effects on Peripheral Nerves. Aesthetic Plast Surg.

 • Visible improvement & high patient satisfaction

Dierickx CC, Mazer JM, Sand M, et al. Safety, Tolerance, and Patient Satisfaction With Noninvasive Cryolipolysis®. Dermatol Surg.

 • Long-term follow-up shows lasting results

Bernstein EF. Longitudinal Evaluation of Cryolipolysis® Efficacy. J Cosmet Dermatol.

 • Significant clinical practice business growth

Stevens WG, Pietrzak LK, Spring MA.Broad Overview of a Clinical and Commercial Experience With CoolSculpting. Aesthetic Surg J.